#18807
Mario Koolmees
Moderator

Vandaag gesproken met de gemeente (achter de schermen wordt er dus onverminderd doorgewerkt aan onze toekomstplannen). Even een update voor potentiele leden en rijders.

Er is een locatie voorhanden waar qua bestemmingsplannen geen beperkingen voor ons zijn qua vereniging. Ook is er in een eerder stadium (begin van de zomer) een geluidsmeting gedaan van 2 electro modellen om vast te kunnen stellen hoeveel geluid, of eigenlijk hoe weinig geluid, onze sport met zich mee brengt.

De locatie waar we het over hebben ligt in het Westerpark en er is een parkeerterrein aanwezig voor ongeveer 30 auto’s. Loopafstand is zeer beperkt, eigenlijk om de hoek van de plek waar wij graag een baan neer zouden leggen. Aangezien het een park betreft zijn er wel enige beperkingen qua inrichting aangezien dit in het beeld van een park moet passen. Natuurlijk zijn we hier flexibel in en daarvan is de gemeente op de hoogte. Het veld is ongeveer 50 x 50 meter en dus ruim voldoende om een redelijk grote baan neer te kunnen leggen.

Op dit moment is de gemeente nog bezig met het onderzoeken van ons financiële plan. Daarnaast wordt er gekeken naar verschillende vormen van subsidies en of we aan de randvoorwaarden van een eventuele subsidie (kunnen) voldoen. Er is dus ook zeker een kans dat de gemeente ons een financiële impuls geeft voor de kosten van het inrichten van locatie. Daarnaast wordt bekeken of er niet bepaalde zeldzame soorten flora en fauna aanwezig die niet samen gaan met de aanwezigheid van een baan.

Als dit alles rond is zal ook een gesprek met het vastgoedbedrijf plaats vinden (indien nodig) over de huurinkomsten voor de gemeente die wij beschreven hebben in ons ondernemingsplan. Overigens zal er wellicht ook een stukje samenspraak met onder meer de golfbaan plaats vinden en eventueel verenigingen/belanghebbenden voor behoud en behartiging van de natuur in het Westerpark. Wanneer alle betrokken partijen binnen de gemeente hun toestemming verlenen kan de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning binnen 8 weken afgerond zijn. Mogelijk moet ook de raad van B&W geïnformeerd worden via een memo waarop zij eventueel mogelijkheden hebben tot het stellen van aanvullende vragen wanneer onze plannen niet voldoende duidelijkheid geven.

Al met al zijn er dus nog wel wat stappen te nemen, maar de meest voor de hand liggende stap (de bestemmingsplannen) zijn geen probleem, nu dus duimen dat de andere afdelingen binnen de gemeente ook geen beperkingen zien. Concluderend hopen we vanaf 2016 de beschikking te hebben over een locatie zodat wij van start kunnen gaan met het inrichten van een baan en het werven van leden.

Winkelwagen
Scroll naar boven